Syyskokouksen 20.12.16 päätöksiä

8.1.2017

Seuran uusi hallitus vuodelle 2017

Mika Laatu, pj

Antti Kalli, vara-pj

Timo Mäkelä, jäsen

Terhi Niemi, jäsen

Terhi Palonen, jäsen (ja sihteeri)

Jussi Frantsila, varajäsen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Minna Marjamäki ja Anterio Sorri

Jäsenmaksut ennallaan eli aikuiset 12 e ja alle 18-v 6 e. Perhemaksu 24 e kattaa kaikii samassa taloudessa asuvat.